Oznámení, jmenovky, pozvánky

To nejkrásnější datum v kalendáři, od kterého začnete sdílet společné příjmení, už jste si vybrali. Hned jste se pustili i do výběru těch nejkrásnějších svatebních šatů. Nesmíte však zapomenout i na celou řadu dalších, milých povinností.

Oznámit vše celému světu
Na svatebním oznámení je pro vaše hosty důležitá informace a to místo, datum a čas konání. Je třeba jim tuto informaci sdělit s dostatečným předstihem, aby měli možnost se vaší velké události zúčastnit.

Hned několik kartiček
Ve stejném motivu, jako budete vybírat svatební oznámení, zvolte i kartičky, které budou sloužit jako jmenovka konkrétních hostů při zasedacím pořádku. Aby vám k hostině nepřišlo více strávníků, těm vyvoleným předejte i kartičku s pozvánkou ke svatební tabuli.