Cesta smrti

Stejně, jako západní civilizace, prezentována zejména brutální dravostí USA, vede západ k smrti jejího vlastního systému, k chamtivosti, mamonu , konzumu a bezohlednému rozsévání smrti po celém světě, tak také astrologie západní vás vede k zisku hmotnému, ale pomíjí vaše vnitřní štěstí.

Cesta života a harmonie

Naproti tomu východní astrologie na základě mnoha tisíc let staré tradice vás vede k vnitřnímu osvícení, harmonii, štěstí. Důkazem toho je například tradiční čínský horoskop, který vám dá nejen rady pro užitek hmotný, ale zejména duševní. Toto pojetí vám samozřejmě dá i rady, jak nepřijít k finanční újmě – vždyť i obchod je nedílnou součástí asijského života. Ani v Asii nelze jen sedět pod stromem a meditovat celý život! Ale k běžnému životu je přihlíženo jen k jako součásti komplexu vnitřní harmonie člověka a jeho života.

Cesta smrti
5 (100%)1